Kontakt

Dom Żeglarski Mila Sp. z o.o.

Wyspa Grodzka 1,
70-655 Szczecin
Biuro czynne:
Od wtorku do soboty w godz. 09.00 - 17.00
Wypożyczalnia czynna:
Od poniedziałku do soboty w godz. 09.00 - 17.00
Niedziela w godz. 11.00 - 17.00

NIP: 955 23 43 642 
REGON: 321 327 511

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000446970